Société à responsabilité limitée (SARL)

 

 • Odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)

 • Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne

 • Minimalny kapitał zakładowy 1€, w momencie rejestracji spółki wymagane jest pokrycie 20% ww. kwoty

 • Powołanie spółki odbywa się na okres maksymalnie 99 lat

 • Wspólnikiem może być jedna osoba fizyczna, w takim przypadku powoływana jest do życia spółka Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL)

 • Występuje ograniczona odpowiedzialność wspólników do wysokości wniesionych aportów

 • Spółką kieruje Zarządca, który może być obywatelem polskim

 

Jest to najpopularniejsza forma prawna we Francji spośród wszystkich spółek handlowych

Société en nom Collectif (SNC)

 

 

 • Odpowiednik polskiej spółki jawnej

 • Wymagana ilość co najmniej 2 wspólników

 • Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne

 • Powołanie spółki odbywa się na okres maksymalnie 99 lat

 • Aby zbyć udziały wymagana jest zgoda wszystkich wspólników

 • Wszyscy wspólnicy mają prawo reprezentowania spółki, chyba że postanowiono inaczej

 • Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczenia, całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami.

 

Spółka dedykowana przede wszystkim dla tych osób, które ufają swoim wspólnikom. Jest to dosyć ciekawa alternatywa dla popularnej spółki SARL.

Każdy obywatel Unii Europejskiej może działać w ramach ww. spółek. Ich stworzenie nie wymaga przeprowadzki do Francji. Wszelkie formalności załatwimy za Ciebie. Pamiętaj, że form prawnych przewidzianych przez prawo francuskie jest znacznie więcej. Powyższe spółki cieszą się największą popularnością we Francji. Jeśli szukasz konkretnego rozwiązania prawnego, zgłoś się do nas. Rejestrujemy każdą spółkę przewidzianą przez prawo we Francji.

  

Societe par Actions Simplifiee (SAS)

 

 • Spółka akcyjna uproszczona

 • Ograniczona odpowiedzialność wspólników do wysokości wniesionych aportów / posiadanych akcji

 • Możliwość zawiązania spółki jednoosobowej 

 • Minimalny kapitał zakładowy 1€, w momencie rejestracji spółki wymagane jest pokrycie 50% ww. kwoty

 • Powołanie spółki odbywa się na okres maksymalnie 99 lat

 • Umowa spółki może ustanowić sankcje względem akcjonariuszy, którzy prowadzą konkurencyjną działalność  

 • Spółką kieruje Prezes, osoba fizyczna lub prawna, którego wyznaczenie jest obligaotryjne

 

 

Z uwagi na długotrwały i skomplikowany proces rejestracyjny, niniejsza spółka dedykowana jest dla tych osób, które planują utworzyć znacznych rozmiarów przedsiębiorstwo z rozbudowaną strukturą organizacyjną. 

 

NAJPOPULARNIEJSZE RODZAJE SPÓŁEK WE FRANCJI  

 • Ewolucyjna struktura ułatwiająca partnerstwo 

 • Ograniczona odpowiedzialność wspólników do wysokości wniesionych aportów

 • Wspólnicy nie sprawujący funkcji Zarządcy mogą być pracownikami spółki 

   

 • Spółka budzi zaufanie wśród potencjalnych wierzycieli, z uwagi na odpowiedzialność wszystkich wspólników w sposób solidarny

 • Jest to jedyna spółka prawa francuskiego, która co do zasady nie podlega pod obowiązek. Ceniona przez osoby poszukujące określonej dyskrecji

 

 • Swoboda i elastyczność w tworzeniu umowy spółki

 • odpowiedzialność wspólników ograniczona do wysokości aportu

 • Ewolucyjna struktura ułatwiająca partnerstwo

 • Wiarygodność wobec partnerów handlowych, dostawców etc.  

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Spolkawefrancji.pl © 2018

KONTAKT

tel. +48 695 017 446

email: kancelaria@spolkawefrancji.pl